مرور برچسب

کشاورزی نوین

طرح ساماندهی وضعیت کشاورزی هفته آینده بررسی می شود

به گزارش ثمراقتصادی به نقل از خبر گزاری مهر ،اردشیر مطهری در جلسه علنی امروز مجلس طی تذکری شفاهی اظهار داشت: وضعیت کشاورزان به فلاکت رسیده است و وزارت جهاد کشاورزی اختیار ندارد و بخشی از اختیارات این وزارتخانه به وزارت صمت داده شده است. …