مرور برچسب

کشاورزی عمودی

مزرعه های کشاورزی عمودی جدید ؛ فرصتی برای کاهش هزینه در کشت کنترل‌شده

مزرعه های کشاورزی عمودی جدید ، جایگزین کشاورزی متداول امروزی خواهد بود. کمبود زمین، کشاورزی را بصورت آپارتمانی و طبقات عمودی درآورده است. در شهرهای پرجمعیت، هنگامی که زمین کم باشد راه حلی ساده برای ساخت و ساز در نظر می گیرند که ساخت…