مرور برچسب

کشاورزی اجتماعی یا مراقبتی

کشاورزی اجتماعی یا مراقبتی چیست!؟

کشاورزی اجتماعی یا مراقبتی به معنای استفاده درمانی از شیوه های کشاورزی است.گاهی اوقات به آن کشاورزی اجتماعی می گویند. کشاورزی مراقبتی در میان سایر درمان های مبتنی بر طبیعت قرار دارد که در مجموع «مراقبت سبز» نامیده می شوند. کشاورزی
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )