مرور برچسب

کاهش خسارت خشکسالی

توصیه های فنی و کاربردی جهت کاهش خسارت خشکسالی در باغات

برنامه ریزی برای کاهش خسارت خشکسالی دارای اهمیت بسیار زیادی است چون خشکسالی یکی از مهمترین بلایای طبیعی است که به صورت متناوب جوامع بشری را تهدید کرده است و اثرات منفی بر منابع آب، کشاورزی و اقتصاد می گذارد. اهمیت برنامه ریزی برای
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )