مرور برچسب

کاشت کنجد ناشکوفا

کاشت کنجد بهترین راه مقابله با کم آبی در مناطق جنوبی کشور

کنجد از جمله نباتات بومی ایران است که از قرن ها پیش کاشت کنجد بهترین راه مقابله با کم آبی در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر کشت می شده است. کاشت کنجد بهترین راه مقابله با کم آبی کنجد به دلیل مقاومت به خشکی و گرما اهمیت بسیار زیادی در
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )