مرور برچسب

کاشت نخود

گیاه نخود ، راهنمای کاشت و پرورش آن

گیاه نخود ، گیاهی است یک ساله با ساقه ای منشعب استوانه ای و پرزدار، برگهای نخود مرکب، متناوب که حدودا پنج سانتی متر طول دارد و دارای نه تا پانزده جفت برگچه است با یک برگچه در انتها دارد. گیاه نخود گلهای آن به صورت تکی و بر روی دمگل
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )