مرور برچسب

کاشت لوبیا

بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه لوبیا

بیماری پوسیدگی فوزاریومی لوبیا یا زردی یکی از بیماری های گیاهی مهم و تاثیر گذار روی لوبیا است. این بیماری گیاهی به طور معمول در اکثر مناطق زیر کشت این محصول مشاهده می شود. عامل این بیماری باعث آسیب به تمامی حبوبات می شود. بیماری
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )