مرور برچسب

کاشت قرادادی

کشت قراردادی ۲۵۰ هزار هکتاری دانه های روغنی در سال زراعی جاری

به گزارش ثمر اقتصادی ، جواد وفابخش معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در وبینار رویدادهای ملی ترویج نوآوری و تجارت موفق کشاورزی با اشاره به اینکه کشت قراردادی الگویی در سال جاری با تاکید وزیر جهاد کشاورزی اجرا می‌شود، گفت: درباره‌ی این…