مرور برچسب

کاشت داشت و برداشت کلزا

دانه‌های روغنی و موانع اجرای طرح خوداتکایی کشور در آن

مجری طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در این طرح تامین 70 درصد روغن و 50 درصد کنجاله از طریق افزایش عملکرد تولید و سطح زیر کشت با استفاده از تکنولوژی های روز ظرف ده سال هدفگذاری شده، اما به رغم برنامه ریزی ها به دلیل برخی مشکلات…

تاریخ کشت کلزا و معرفی ارقام آن در ایران

تاریخ کشت کلزا و معرفی ارقام آن کلزا یکی از محصولات زراعی با مدیریت پذیری بالا است. ما سعی داریم در این مقاله به تاریخ کشت کلزا و معرفی ارقام آن در ایران بپردازیم.عملکرد این محصول به تاریخ کشت بستگی دارد. در مناطق مختلف کشور دارای تاریخ…

کاشت داشت و برداشت دانه روغني کلزا

دانه روغني کلزا از سالهاي گذشته وارد کشور شده و تحقيقات متعددي روي کاشت داشت و برداشت کلزا انجام گرفته است. در سالهاي اخير به دليل توجه بيشتر به توسعه و ترويج کلزا، سطح زير کشت آن افزايش قابل ملاحظه اي يافته ، ويژگي هاي خاص گياه کلزا و…