مرور برچسب

کاشت بذر پسته

قبل از کاشت بذر پسته باید به چه نکاتی توجه کنیم؟

بذر پسته مرغوب را به راحتی می توان در اکثر خاک ها با ترکیب و جنس مختلف کاشت، طوری که در زمین ‌های شور تحمل آن بشتر از سایر درختان می باشد، اما در اراضی کم عمق، سخت و سنگی نتیجه خوبی حاصل نمی شود. بهترین خاک…