مرور برچسب

کاشت بذر هندوانه

جوانه زنی بذر هندوانه

جوانه زنی بذر هندوانه فرایند پیچیده فیزیولوژیکی وابسته به نور است ,با جذب آب در شرایط دما های مطلوب آغار می گردد و وقتی سه معیار نور , دما و رطوبت فراهم گردد , بذر جوانه زده وبا ظاهر شدن ریشه چه این فرایند به پایان می رسد. جوانه زنی

بذرگیری هندوانه و آشنایی با مراحل آن

بذرگیری هندوانه به استخراج و ذخیره سازی بذر، طوری که در فصل رشد بعدی قابل کاشت باشد را می گویند. برخی بذر ها پس از برداشت نیازمند طی کردن فرآیندهایی به منظور به دست آوردن توانایی جوانه زنی هستند. روش بذرگیری هندوانه استخراج و ذخیره

کاشت بذر هندوانه در باغچه

کاشت بذر هندوانه برای کاشت بذر هندوانه نیازی به داشتن مزرعه و تاکستان نیست و می توانیم آن ها را در باغچه های خانگی خود بکاریم و از محصول آن استفاده کنیم. مطالب مرتبط: آموزش کاشت خیار گلخانه ای آموزش کاشت و پرورش بادمجان
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )