مرور برچسب

کاشت بذری درخت لیمو ترش

روش های هرس و تکثیر درخت لیمو ترش

تکثیر درخت لیمو ترش را می توان با استفاده از روش های کاشت بذر ،ز روش قلمه زنی وخوابانیدن در زمین های قابل نفوذ با خاک سبک میتوان انجام داد. استفاده از روش روش کاشت بذر جهت افزایش درخت لیموترش موجب می شود به ثمر رسیدن آن و میوه دهی درخت
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )