مرور برچسب

چگونگی تشخیص مومیایی شدن جنین

مومیایی شدن جنین دام و انواع آن

مومیایی شدن جنین به دنبال مرگ جنین همراه با وجود جسم زرد پایدار رخ داده که در این صورت گردن رحم بسته باقی مانده و انقباض رحمی وجود ندارد. مومیایی شدن جنین این عارضه،بیشتر در ماههای پنجم و هفتم آبستنی روی می دهد.پس از جداشدن غشاهای
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )