مرور برچسب

چگونگی استفاده از کودهای اولیه (استارتر)

کودهای اولیه (استارتر) و چگونگی تاثیر آن ها بر رشد گیاه

کودهای اولیه (استارتر) زمانی سودمندتر هستند که محصولات در اوایل بهار یا اواخر پاییز در خاک های سرد و مرطوب کاشته شوند. صرف نظر از حاصلخیزی خاک، استفاده از آن ها در سیستم های خاکورزی حفاظتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به طور کلی
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )