مرور برچسب

چه زمانی از هورمون ریشه زایی استفاده کنیم

هورمون های گیاهی و کاربرد آن ها در کشاورزی

هورمون های گیاهی مواد آلی هستند که به مقدار کم در قسمت های مختلف گیاه تولید می شوند و در فاصله ای از محل سنتز اثر خود را نشان می دهند. هورمون های گیاهی این مواد در فعالیت های بیولوژیکی همانند گلدهی، ریشه زایی، تشکیل و رشد

هورمون ریشه زایی چیست و چه کاربردی دارد؟

هورمون ریشه زایی به هنگام تکثیر گیاهان از قلمه میتواند احتمال ریشه زایی را افزایش داده و به نسبت زمانی که از هورمون استفاده نمی شود ریشه ها بهتر و قوی تر در بستر کشت توسعه می یابند. هورمون ریشه زایی چیست؟ با این حال ریشه زایی بسیاری
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )