مرور برچسب

چرای آزاد گوسفند

چرای گوسفند زنده و بهترین زمان برای آن

چرای گوسفند در بیشتر کشورهای جهان به وسیله مراتع طبیعی انجام میگیرد ولی باید به این نکته مهم توجه داشته باشیم که چنانچه به صورت آزاد و همیشگی از مراتع طبیعی استفاده نمایید زمان تخریب مراتع بسیار نزدیک می باشد. بعد از اینک این اماکن تخریب
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )