مرور برچسب

پیوند زدن درخت لیمو

روش های هرس و تکثیر درخت لیمو ترش

تکثیر درخت لیمو ترش را می توان با استفاده از روش های کاشت بذر ،ز روش قلمه زنی وخوابانیدن در زمین های قابل نفوذ با خاک سبک میتوان انجام داد. استفاده از روش روش کاشت بذر جهت افزایش درخت لیموترش موجب می شود به ثمر رسیدن آن و میوه دهی درخت

بهترین روشهای پیوندزنی درختان پسته

پیوندزنی درختان پسته برای داشتن کیفیت مناسب در محصولات کشاورزی و عملکرد بالا یک نیازاساسی است ، پیوند صحیح رقم برتر برای یکنواخت شدن نسبت به شرایط و با پایه مقاوم ترلازم است تا محصول تولیدی در بازاربهتر پسند شود . بهترین روش پیوندزنی
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )