مرور برچسب

پیاز زعفران

نیازها و نوبتهای آبیاری گیاه زعفران

زعفران گیاهی است پر ارزش که بهترین نوع آن تنها در ایران کشت می شود . برای آبیاری این گیاه پر ارزش چه باید کرد ؟ نیاز آبی این گیاه چقدر می باشد ؟ زعفران در چه مناطقی بایستی کشت شود ؟ زعفران گیاهی است که در مناطق خشک و نیمه…