مرور برچسب

پژمردگی خوشه خرما

عارضه پژمردگی و خشکیدگی خوشه خرما

عارضه پژمردگی و خشکیدگی خوشه خرما اولين بار از قلعهگنج و رود بار و پس از آناز شهرستانهاي جيرفت، كهنوج و بم در استان كرمان گزارش شد. ارقام مضافتی در کرمان، کبکاب در بوشهر، مرداسنگ در هرمزگان و کبکاب و خاصی در خوزستان که در زمره ارقام مهم
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )