مرور برچسب

پوسیدگی کپک آبی و خاکستری سیب

بیماری پوسیدگی کپک آبی سیب (بیماری‌های پس از برداشت سیب)

بیماری پوسیدگی کپک آبی سیب که پوسیدگی نرم یا پوسیدگی مرطوب هم نامیده می‌شود. مهم‌ترین بیماری پس از برداشت سیب است. این بیماری در همه کشورها و مناطق سیب وجود دارد. خسارت آن در انبارهای قدیمی و سنتی بیشتر است. بیماری پوسیدگی کپک آبی سیب
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )