مرور برچسب

پوسیدگی قهوه ای هلو

بیماری‌های درختان هلو و راههای درمان و پیشگیری

درخت هلو آشکارا نسبت به بیماری‌ها حساس است و شدت این حساسیت در شرایط بارانی و آب و هوای مرطوب افزایش می‌یابد. طول عمر این درخت زیاد نیست و معمولا بعد از ۱۰ تا ۱۵ سال باید جایگزین شوند. با این حال، طعم بی‌نظیر محصول درختانی که در آب و هوای…