مرور برچسب

پوسیدگی فیتو فتورایی پسته

گموز پسته یا پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه

گموز پسته از بیماری های مهم پسته دردنیا و ایران بوده و به نام های دیگری از جمله پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه، گموز، انگومک و شیره سیاه نیز نامیده می شود. علائم بیماری گموز پسته علائم بیماری گیاهی گموز پسته، روی طوقه و
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )