مرور برچسب

پوسیدگی فیتوفتورایی

عارضه پوسیدگی ریشه و طوقه در هسته داران

بیماری گیاهی پوسیدگی ریشه و طوقه یا پوسیدگی فیتوفتورایی باعث آسیب به بسیاری از محصولات کشاورزی می شود. درختان سیب، هلو، زردآلو، گلابی و گیلاس جزو حساس ترین درختان دانه دار و هسته دار نسبت به این بیماری می باشند. میزان خسارت بیماری روی…