مرور برچسب

پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه

پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه درختان میوه، نحوه پیشگیری و مبارزه با آن

پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه یعنی مرگ نهال ها و درخـتـان میوه توسط قارچ هاي بيماري زاي خاكزاد که یکی از مشکلات مهم کشاورزان می باشد. از میان قارچ هاي بيماري زاي گياهـي خاكــزاد قارچ فیتوفتورا Phytophthora از اهمیت ویژه ای برخوردار می

گموز پسته یا پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه

گموز پسته از بیماری های مهم پسته دردنیا و ایران بوده و به نام های دیگری از جمله پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه، گموز، انگومک و شیره سیاه نیز نامیده می شود. علائم بیماری گموز پسته: علائم بیماری گیاهی گموز پسته، روی طوقه و
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )