مرور برچسب

پوسیدگی ریشه و طبق پیاز

بیماری پوسیدگی ریشه و طبق پیاز

بیماری پوسیدگی ریشه و طبق پیاز در درجه اول توسط Fusarium oxysporum خسارت زا است و در درجه دوم توسط قارچ Fusarium.solani باعث ایجاد خسارت می شود. بیماری پوسیدگی ریشه و طبق پیاز این بیماری در دماهای بین 14 تا 32 درجه توسعه و گسترش می
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )