مرور برچسب

پوسیدگی ریشه سیب زمینی

بیماریهای سیب زمینی و مبارزه با آنها

بیماریهای سیب زمینی از مهمترین تهدید کننده های نابودی این ماده ارزشمند غذایی است که بایستی برای رفع این تهدید به روشی موثر اقدام نمود ، در زیر به بعضی از مهمترین این بیماریها می پردازیم . مهمترین بیماریهای سیب زمینی ۱- پوسیدگی ریشه
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )