مرور برچسب

پفکی شده پوست میوه مرکبات

عارضه پفکی شده پوست میوه مرکبات

عارضه پفکی شده پوست میوه مرکبات یا پفی شدن ‭(Puffing) ‬یک ناهنجاری فیزیولوژی در مرکبات به ویژه در برخی ارقام نارنگی است که با جدا شدن پوست از گوشت میوه مشخص می شود و سبب کاهش بازار پسندی، افزایش خسارات پوست و کاهش خاصیت انباری میوه می شود.
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )