مرور برچسب

پسته

پوک شدن مغز پسته ، دلایل و راههای پیشگیری از آن

پوک شدن مغز پسته ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد،در اینجا به بعضی از علت های پوکی وراه های مقابله با آن اشاره می گردد. عوامل ایجاد کننده پوک شدن مغز پسته : ۱- عوامل ژنتیکی تحقیقات نشان داده که میزان پوکی در ارقام مختلف پسته…

زمان مناسب و روشهای متفاوت کاشت پسته

کاشت پسته در باغ به دو روش کشت مستقیم و کشت گلدانی انجام می پذیرد. بهترین زمان و بهترین روش کشت درخت پسته به شرابط محیطی و نحوه انتخاب شیوه کشت بستگی دارد. درختان پسته را به آسانی مي توان در اکثر خاک ها با بافت و جنس مختلف کاشت، به…