مرور برچسب

پرورش گل نیلوفر آبی

گل نیلوفر آبی

گل نیلوفر آبی گیاه چند ساله علفی بوده که به راحتی رشد می کند و برای گلدهی به گرما و آفتاب زیادی نیاز دارد. بیشتر نیلوفرهای آبی در فضای باز پرورش می یابند، اما می توان انواع کوچکی از این گیاهان را در گلدان هایی داخل خانه پرورش داد.
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )