مرور برچسب

پرورش مرغ گوشتی

مدیریت خوراک در پرورش مرغ گوشتی

مدیریت خوراک در پرورش مرغ گوشتی باید با توجه به سطح انرژی و مواد مغذی ضروری جهت تامین سلامت و تولید مناسب فرموله شود. اجزای اصلی موردنیاز طیور در جیره عبارتند از : آب ، اسید آمینه ، انرژی ، ویتامین ها و مواد…