مرور برچسب

پایه پسته تربنتوس

چگونگی تکثیر درخت پسته

تکثیر درخت پسته یکی از مهمترین بخش های تولید این محصول است. در زمینه ازدیاد درخت پسته مسایل متنوعی وجود دارد. بذرکاری و اجرای پیوند روی نهال بذری شیوه ای قدیمی است ولی هنوز هم در اکثر مناطق پسته کاری جهان مرسوم است. تکثیر درخت
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )