مرور برچسب

ورم پستان گاو شیری

راه های کنترل ورم پستان گاو شیری

درمورد کنترل ورم پستان گاو شیری واضح است که هر چه میکرب های کمتری در محیط زندگی گاو باشد تعداد آنها در نزدیکی سرپستانک به هنگام خوابیدن کمتر خواهدبود. بنابراین داشتن جایگاه تمیز و خشک ضروری است. به علاوه جایگاه دام باید به اندازه ای راحت
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )