مرور برچسب

واردات گندم

بانک مرکزی مکلف به تامین ارز واردات جو شد

ستاد تنظیم بازار بانک مرکزی را به تامین ارز واردات جو مکلف کرد؛ همچنین وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد نسبت به اعلام مقادیر نیاز واردات به تفکیک ماه در سقف سهمیه ارزی سال 1399 اقدام کند. در جلسه ستاد تنظیم بازار با هدف پیشگیری از بروز مشکل…

یا نرخ خرید تضمینی گندم را به قیمت جهانی انجام دهید یا اجازه صادرات بدهد

عطاءالله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور در نشست خبری در ارتباط با تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی گفت: گندم 44 درصد پروتئین و 40 درصد انرژی دهک های پایین جامعه ایران را تشکیل می دهد و نقش مهمی در تامین امنیت غذایی دارد.