مرور برچسب

واردات نهاده‌های دامی

بانک مرکزی مکلف به تامین ارز واردات جو شد

ستاد تنظیم بازار بانک مرکزی را به تامین ارز واردات جو مکلف کرد؛ همچنین وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد نسبت به اعلام مقادیر نیاز واردات به تفکیک ماه در سقف سهمیه ارزی سال 1399 اقدام کند. در جلسه ستاد تنظیم بازار با هدف پیشگیری از بروز مشکل…

ترخیص و توزیع نهاده دامی بدون مجوز وزارت جهاد کشاورزی ممنوع شد

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت از ممنوع ‌شدن ترخیص و توزیع نهاده دامی بدون مجوز وزارت جهاد خبر داد و گفت: با تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت واردات کالاهای اساسی سرعت گرفته است. ترخیص و توزیع نهاده دامی بدون مجوز وزارت جهاد…