مرور برچسب

واردات جو

بانک مرکزی مکلف به تامین ارز واردات جو شد

ستاد تنظیم بازار بانک مرکزی را به تامین ارز واردات جو مکلف کرد؛ همچنین وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد نسبت به اعلام مقادیر نیاز واردات به تفکیک ماه در سقف سهمیه ارزی سال 1399 اقدام کند. در جلسه ستاد تنظیم بازار با هدف پیشگیری از بروز مشکل…