مرور برچسب

هیپوکلسمی زایشی گاو

هیپوکلسمی یا تب شیر در گاو ها

هیپوکلسمی یا تب شیر به معنای کمبود و پایین بودن غلظت کلسیم در خون است. زمانی رخ می‌دهد که گاو قادر به جایگزینی کلسیم ازدست رفته از طریق آغوز و شیر نباشد. تب شیر یا هیپوکلسمی این بیماری، از جمله مهمترین بیماری‌های متابولیکی
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )