مرور برچسب

هویج

آموزش کاشت هویج

هویج یک گیاه علفی دو لپه ای است که به خاطر ریشه حجیم آن کشت می شود. فرم وحشی هویج، یک ساله است. ولی نوع مورد کاشت هویج که معتقدند از نوع هویج وحشی مشتق شده است، دو ساله می باشد. شکل ریشه هویج می تواند از قطر 2 تا 6 سانتی متر و طول آن 6 تا…

درباره بیماری لکه برگی آلترناریایی هویج

بیماری گیاهی بلایت آلترناریای یا لکه برگی آلترناریایی هویج یکی از بیماری های مخرب روی هویج است. این بیماری باعث کاهش محصول و اندازه ریشه می شود. هویج های خسارت دیده در زمان برداشت در داخل خاک باقی می مانند و باعث اخلال در روند برداشت می…