مرور برچسب

هورمون گیاهی اتیلن

کاربرد هورمون گیاهی اتیلن در باغبانی

هورمون گیاهی اتیلن تأثیر فراوانی، در کل چرخه زندگی گیاهان، به ویژه پاسخ های مقاوم آنان در برابر فشار دارد. با توسعه ژنومیک عملکردی، مکانیسم عملکرد اتیلن در گیاه به عواملی از قبیل، ریشه گیاهان، ساقه ها، برگ ها، کشیدگی الیاف و غیره بستگی
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )