مرور برچسب

هورمون ریشه زایی

هورمون های گیاهی و کاربرد آن ها در کشاورزی

هورمون های گیاهی مواد آلی هستند که به مقدار کم در قسمت های مختلف گیاه تولید می شوند و در فاصله ای از محل سنتز اثر خود را نشان می دهند. هورمون های گیاهی این مواد در فعالیت های بیولوژیکی همانند گلدهی، ریشه زایی، تشکیل و رشد

افزایش ریشه‌زائی وراهکارهای عملی و موثر برای آن

افزایش ریشه‌زائی ریشه به عنوان بزرگترین منبع تامین کننده مواد اولیه گیاه نقش بسیار مهمی در عملکرد گیاه در تمامی کشتهای باغی، گلخانه ای و کشت های فضای باز دارد. افزایش ریشه‌زائی هر چقدر حجم ریشه بیشتر باشد میزان جذب مواد هم بیشتر

هورمون ریشه زایی چیست و چه کاربردی دارد؟

هورمون ریشه زایی به هنگام تکثیر گیاهان از قلمه میتواند احتمال ریشه زایی را افزایش داده و به نسبت زمانی که از هورمون استفاده نمی شود ریشه ها بهتر و قوی تر در بستر کشت توسعه می یابند. هورمون ریشه زایی چیست؟ با این حال ریشه زایی بسیاری
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )