مرور برچسب

هورمون جیبرلین

کاربرد هورمون های گیاهی در کشاورزی

هورمون های گیاهی مواد آلی هستند که به مقدار کم در قسمت های مختلف گیاه تولید می شوند و در فاصله ای از محل سنتز اثر خود را نشان می دهند. هورمون های گیاهی این مواد در فعالیت های بیولوژیکی همانند گلدهی، ریشه زایی، تشکیل و رشد

جیبرلیک اسید و تاثیر آن بر خصوصیات کیفی میوه انگور

جیبرلیک اسید یا هورمون جیبرلین جیبرلیک اسید یا هورمون جیبرلین یک تنظیم کننده رشد گیاه است که در گیاهان مختلف اثراتی از جمله طویل شدن سلول های گیاهی و در نتیجه طویل شدن ساقه ها، بهبود برگ دهی، شکستن خواب و تحریک بذور به جوانه زنی و
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )