مرور برچسب

هرس موز

همه چیز در مورد کاشت و پرورش موز در ایران

کاشت و پرورش موز به رطوبت نسبی هوا بیش از سایر درختان گرمسیری نیاز دارد. رطوبت نسبی مناسب جهت رشد موز 75 تا 85 درصد و کمترین میزان رطوبت نسبی قابل تحمل برای موز 45 درصد می باشد. شرایط کاشت و پرورش موز موز در نواحی هم سطح دریا تا
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )