مرور برچسب

هرس سیاه

آموزش هرس درختان میوه

هرس درختان میوه عبارت است از، حذف شاخه‌های اضافی به منظور عبور هوای بیش‌تر بین شاخه‌ها،رسیدن نور کافی به آن‌ها و آرایش شکل ظاهری درخت برای به دست آوردن محصول مرغوب. همان طور که ماشین از اتوبان می‌گذشت، درختانی را نگاه می‌کردم که برهنه و…