مرور برچسب

هرس زمستانه

آموزش هرس درختان میوه

هرس درختان میوه عبارت است از، حذف شاخه‌های اضافی به منظور عبور هوای بیش‌تر بین شاخه‌ها،رسیدن نور کافی به آن‌ها و آرایش شکل ظاهری درخت برای به دست آوردن محصول مرغوب. همان طور که ماشین از اتوبان می‌گذشت، درختانی را نگاه می‌کردم که برهنه و…

زمان هرس درختان میوه

زمان هرس درختان میوه به نوع گونه گیاهی و هدف از انجام هرس بستگی دارد. اکثر درختان در فصل زمستان هرس می‌شوند که به این عمل هرس زمستانه (هرس رکود) گویند. اما در برخی مواقع انجام هرس تابستانه (هرس سبز) نیز سودمند است. غالباً…

هرس انگور و آشنایی با انواع آن

درهرس انگور بایستی به طور کلی به دو مطلب مهم توجه کرد، یکی فرم دادن به درخت و دیگری کنترل محصول به طوری که میوه در تمام قسمت های آن پخش شود که این مطلب در مورد مو دو موضوع کاملا از هم جدا می باشد. قسمت های مختلف در تاک که برای تربیت و هرس…

اهمیت انواع هرس درافزایش باردهی باغ انگور

هرس انگور از لزومات باغداری درخت انگور است. باغداران درخت انگور در ایران را با قیچی هرس معروف می شناسند. بنابراین ما در سایت تخصصی ثمر بر آن شدیم مقاله ای مفصل در رابطه با هرس درخت انگور برای شما باغداران حرفه ای تدارک…

زمان و روش هرس زمستانه ی درختان

با شروع فصل زمستان اکثر کشاورزان و باغداران به فکر هرس باغات خود می باشند که ذکر نکاتی در این زمینه مخصوصا برای افراد مبتدی و یا افرادیکه هرس کاری را بصورت تجربی یاد گرفته اند می تواند مفید باشد. حقیقت این است که هرچند اکثر باغداران کار هرس…