مرور برچسب

هرس درختان پسته

تکثیر و کاشت درختان پسته

ازدیاد درختان پسته بطور کلی تکثیر درختان پسته به دو روش جنسی و غیر جنسی انجام میگیرد. تکثیر جنسی: در این روش ابتدا از ارقام مناسب، بذور سالم و یکنواخت تهیه می شوند. پس از خیساندن آنها در آب معمولی حاوی قارچ­کش های
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )