مرور برچسب

هرس باردهی درختان پسته

مزایای هرس باردهی پسته

هرس باردهی پسته کلیه عملیاتی که باعث قطع کامل و یا جزئی شاخه، ریشه، پوست، برگ، گل یا میوه می شود، هرس باردهی می گویند. هدف از انجام این هرس تحت تاثیر قرار دادن و هدایت نحوه رشد و باروری گیاه می باشد. هرس باردهی پسته  اصول موفقیت هرس

تکثیر و کاشت درختان پسته

ازدیاد درختان پسته بطور کلی تکثیر درختان پسته به دو روش جنسی و غیر جنسی انجام میگیرد. تکثیر جنسی: در این روش ابتدا از ارقام مناسب، بذور سالم و یکنواخت تهیه می شوند. پس از خیساندن آنها در آب معمولی حاوی قارچ­کش های
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )