مرور برچسب

نکات مهم در آماده سازی زمین در زمستان

مراحل آماده سازی زمین در زمستان

باغداران عزیز توجه داشته باشند که اهمیت آماده سازی زمین در زمستان به اندازه آماده کردن زمین قبل از کشت است. به این معنا که اگر در زمان کاشت گیاهان و درختان بهترین شرایط را فراهم نموده باشید اما در طول زمستان به خوبی به زمین
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )