مرور برچسب

نماتد

نماتد ریشه‌ای مرکبات ، راه کنترل ومدیریت آفت

نماتد ریشه‌ای مرکبات نماتد ریشه‌ای مرکبات  از جمله نماتدهای مهم است که به طور وسیعی در باغ‌های مرکبات دنیا گسترش داشته و باعث زوال تدریجی درختان و تقلیل محصول می‌شود. جمعیت زیاد نماتد با ایجاد خسارت به سیستم ریشه باعث زوال درختان در مدت
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )