مرور برچسب

نماتد نوک سفیدی برگ برنج

نماتد نوک سفیدی برگ برنج

نماتد نوک سفیدی برگ برنج نماتدی بذر زاد بوده و می تواند به مدت چندین سال در بذور برنج زنده بماند. این نماید پراکنش وسیعی در سطح جهان دارد زیرا از طریق بذر به سادگی انتشار می یابد. بیماری نماتد نوک سفیدی برگ برنج این نماتد نه
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )