مرور برچسب

نقش اسید آمینه ها در القاء فرآیند گرده افشانی

کودهای اسید آمینه و نقش آن ها در پرورش گیاهان

کودهای اسید آمینه از اجزای بنیادی در مراحل آغازین سنتز پروتئین‌ها هستند. در حدود ۲۰ نوع آمینواسید مهم درهریک از فرآیندهای تابع سنتز پروتئین ها در سلول درگیر هستند. طی مطالعاتی که در سال های اخیر صورت گرفته، اثبات شده است
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )