مرور برچسب

نقش اسید آمینه ها در القاء فرآیند گرده افشانی

تاثیر کودهای اسید آمینه در پرورش گیاهان

کودهای اسید آمینه از اجزای بنیادی در مراحل آغازین سنتز پروتئین‌ها هستند. در حدود ۲۰ نوع آمینواسید مهم درهریک از فرآیندهای تابع سنتز پروتئین ها در سلول درگیر هستند. طی مطالعاتی که در سال های اخیر صورت گرفته، اثبات شده است
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )