مرور برچسب

نقش آهک در پرورش مرغ و طیور

نقش آهک در پرورش مرغ و طیور

نقش آهک در پرورش مرغ و طیور به منظور ضدعفونی سالن های پرورش مرغ و جوجه است. جوجه ها در مقابل بیماری های میکروبی و قارچی بسیار حساس هستند و بیمار شدن گله می تواند ضرر های مالی شدیدی به مرغداران و پرورش دهندگان طیور وارد نماید.  نقش…